Felhasználási Feltételek – Jogi Nyilatkozat

A portál használója, amennyiben belép az 515studio.hu weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak – a jelen használati szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek és érvényesként ismeri el. A jelen használati szabályzatban foglaltak elfogadása feltételét képezi a weboldal használatának, amennyiben nem tekinti magára nézve kötelezőnek ezeket a feltételeket, akkor nem jogosult a portál használatára.

Jelen szabályzat egyben az Általános Szerződési Feltételeket is tartalmazza.

Tulajdonjog

A portálon közzétett tartalom (ideértve többek között valamennyi, a weboldal keretén belül elérhető videót, fotót, grafikát és egyéb anyagokat, ötletet, megvalósítást, védjegyet, szolgáltatási védjegyet, logót, kereskedelmi megnevezést) a mi szellemi tulajdonunk vagy licenctulajdonosaink tulajdonai. Előzetes írásbeli beleegyezésünk nélkül nem másolhatja, továbbíthatja, módosíthatja, nem adhatja ki újból, nem tárolhatja (részben vagy teljes egészében), nem szerkesztheti, nem adhatja tovább a jelen portálról letöltött anyagokat és információkat.

Kizárólag előzetes írásbeli engedélyünkkel szabad a portálunkra mutató hiperhivatkozásokat elhelyezni más webhelyeken. Különösen (de a fentiek bármilyen korlátozása nélkül) előzetes írásbeli engedélyünk nélkül nem helyezhet el más webhelyeken a portálunk belső oldalaira mutató semmiféle „belső hiperhivatkozást”. Kivétel a közösségi portálokon való megosztás.

Kizárólag előzetes írásbeli engedélyünkkel használhat a portálon más honlapokra mutató hiperhivatkozást. (A saját honlap link díjköteles szolgáltatás.)

A portálon találhatóak hiperhivatkozások más webhelyekre, amelyeket harmadik felek működtetnek. Az ő egyéni tartalmaik felett nem rendelkezünk ellenőrzési joggal. Ezért nem vállalunk szavatosságot és nem teszünk tényállításokat bármilyen, hiperhivatkozással elérhető webhely kapcsán megjelenő információk pontosságáról és teljességéről. A hiperhivatkozások kizárólag az ön kényelmét szolgálják. Mi nem javasolunk semmiféle olyan terméket vagy szolgáltatást, amelyeket az említett webhelyek hirdetnek. Amennyiben úgy dönt, hogy a mi portálunkon található hiperhivatkozásról eléri valamely harmadik fél webhelyét, ezt csak a saját kockázatára teheti meg.

Szavatosság, felelősség

Jóllehet törekszünk annak biztosítására, hogy a portálról letölthető anyagok ne legyenek vírusokkal fertőzöttek, nem vállalunk szavatosságot azért, hogy a letöltött anyagok mentesek minden fertőzéstől, vírusoktól és/vagy más hasonló kódoktól.

A szoftverek és az internet természete miatt nem vállalunk szavatosságot azért, hogy a portál elérése vagy futtatása megszakításoktól és hibáktól mentes lesz. Nem tartozunk semmiféle felelősséggel, ha nem tudjuk feldolgozni a felhasználó adatait olyan körülmények miatt, amelyek ésszerű módon nem állnak az ellenőrzésünk alatt.

A portálon megtalálható információk kizárólag általános jellegűek, és nem alkotnak konkrét tanácsokat, csupán tájékoztató célból kerültek közlésre. Jóllehet törekszünk annak biztosítására, hogy a portálon szereplő információk pontosak, hiánytalanok és naprakészek legyenek, nem vállalunk szavatosságot és nem állítjuk, hogy ezek igazak.

Nem tartozunk felelősséggel olyan hibák miatt, amelyek a szoftver vagy az internet meghibásodása, elérhetetlensége, vagy más olyan körülmény miatt következik be, amelyek ésszerű módon nem állnak az ellenőrzésünk alatt.

Semmiféle felelősséget nem vállalunk arra az esetre, ha elveszíti jelszavát vagy fiókjának azonosítóját, saját számítógépes rendszerének vagy a mi számítógépes rendszerünknek a meghibásodása, áramkimaradás vagy más ok miatt.

Semmiféle felelősséget nem vállalunk arra az esetre, ha bármilyen kárt szenved a portál használatának eredményeként, vagy azért, mert a portálon talált információkra támaszkodott, és a törvényben megengedett legnagyobb mértékben kizárjuk az ilyen jellegű felelősségvállalást.

Nem tartozunk felelősséggel a következőkért:

közvetett, következményként jelentkező, különleges vagy büntető jellegű veszteségekért, károkért, költségekért és kiadásokért;
a nyereség elvesztéséért;
üzleti lehetőségek elvesztéséért;
a jó hírnév elvesztéséért;
a goodwill megszűnéséért; vagy
az adatok elvesztéséért, megsérüléséért vagy az azokkal elkövetett visszaélésekért.

Egyéb

Leállás előfordulhat: (i) bármely közforgalmú internet, hálózat vagy szerver kimaradás, (ii) az Ön berendezésének, rendszerének vagy helyi hozzáférésének a hibája esetén, (iii) karbantartás, vagy (iv) rajtunk kívül eső események bekövetkezése esetén. A leállás miatti esetleges károkért felelősséget nem vállalunk.

Időről időre meg kell változtatnunk a portál tartalmát, illetve fel kell függesztenünk, vagy meg kell szakítanunk a portál valamely aspektusát, amely miatt esetleg nem tudja majd elérni portálunkat. Amennyiben nem értesítjük ennek ellenkezőjéről, minden módosításra és a portál minden új tartalmára a jelenlegi feltételek vonatkoznak.

Ezek a feltételek a teljes megállapodást alkotják cégünk és Ön között. A felhasználó elismeri, hogy elfogadta ezt a megállapodást és megbízik az általunk vállalt szavatosságokban és tényállításokban.

A portál használója a jelen nyilatkozatban szabályozott regisztrációval, szolgáltatásaink igénybevételével hozzájárul ahhoz, hogy az Adatvédelmi szabályzatunkban leírt módon, célból és terjedelemben összegyűjtsük, kezeljük és az ott leírt körben továbbítsuk személyes adatait. Az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes.